Menu

Get Socialize

Invalidi rada ugrožena kategorija

01.06.2018 668 15 Nema komentara

Description

Invalidi rada traže da im se određena prava koja su ranije imali vrate kao što su prava na tjelesno oštećenje, tuđu njegu i kategorizaciju, rečeno je na redovnoj sjednici Skupštine Saveza invalida rada opštine Gradiška. Jovo Zeljković predsjednik ovog Saveza pohvalio je saradnju sa lokalnom upravom koja godišnje za njihov rad izdvaja 14 200 KM. Rekao je da će kroz druge aktivnosti nastojati da  poboljšaju status ove populacije. “Tjelesno oštećenje do 2001. godine dobijaju invalidi,a od tada više tog nema. Mi to moramo da riješimo i o tome ćemo razgovarati sa nadležnim ministarstvom posebno sada kada bi rebalansom Budžeta trebala biti izdvojena sredstva i za nas” kaže Jovo Zeljković, predsjednik Saveza invalida rada opštine Gradiška.

Pomoć u rješavanju ovog pitanja inavlidima rada pružio je poslanik u NS RS MIlan Švraka u nastojanju da se Savez izjednači sa drugim invalidnim organizacijama i da imaju ravnopravan status. „To još uvijek nije se desilo,ali postoje pozitivni pomaci“ kaže Švraka.

Sjednici u Gradišci prisustvovala je Milka Јović, predsjednik Saveza invalida rada Republike Srpske koja kaže da su invalidi rada ugrožna kategorija i potrebna im je svaka vrsta pomoći.

„Invalidske penzije su najmanje, a nama članovi traže razne vrste pomoći. Mi to nismo u mogućnosti da im priuštimo. Potrebno je i da se izvrši kategorizacija invalida rada kako bi ispunili uslove za učešće na projektima za samozapošljavanje“ rekla je Milka Jović.

Na ovoj sjednici Skupštine Saveza invalida rada je između ostalog razmatran i usvojen plan rada za prošlu ali i ovu godinu, kao i finansijski izvještaj.

Društvo