Menu

Get Socialize

Dječija prava trebaju se poštovati svaki dan

20.11.2017 570 46 Nema komentara

Description

U svijetu i kod nas danas se obilježava Međunarodni dan djeteta, čiji je cilj da podsjeti javnost i ustanove na potrebu zaštite djece od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 20. novembra 1959. godine usvojila Deklaraciju o pravima djeteta, a 1989. godine Konvenciju o pravima djeteta. Prava djeteta, kako ih Konvencija utvrđuje, samo su potrebe svakog djeteta koje su različite u različitim periodima njegovog odrastanja.Sa svojima pravima veoma dobro upoznat su  mališani z vrtiću Cipelići na Senjaku.Oni kažu da imaju pravo na porodicu, topli dom, na igru, pravo na slatkiše,

Djeca koja pohađaju predškolske ustanove zavisno od uzrasta bave se različitim vaspitno obrazovnim aktivnostima važnim za njihovo odrastanje. U ovom vrtiću kažu da su svakodnevno povećeni djeci tako da je kod njih svaki dan, dan djeteta. „Ovdje se dječija prava poštuju svaki dan, posebno u toku Nedjelje djeteta kada organizujemo razne aktivnosti.Što se tiče današnjeg dana on je samo jedan u nizu kada djecu podsjetimo na to što već znaju,a obilježavamo ga kroz igru, pjsemu i druženje“ kaže Ruža Ćurić, vaspitač JPU „Lepa Radić“ Gradiška.

Obilježavanjem Međunarodnog dana djeteta se žele podsjetiti institucije, udruženja koje se bave ljudskim pravima i slobodama na preduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava, jer su ona temelj izgradnje naprednog društva.

Društvo