Menu

Get Socialize

Doniran didaktički materijal Udruženju „Duga

24.12.2018 387 16 Nema komentara

Description

Udruženje roditelja djece sa autizmom „Duga“ dobilo je značajnu donaciju u vidu didaktičkog materijala, koju je dodijelila humanitarna organizacija „Lions club“ iz Švajcarske.

„Ova donacija će značiti puno u daljem radu naših logopeda i psihologa. Didaktika vrijedi preko 1000 evra i najmodernija je u svijetu. Samim ovim naša djeca će dobiti još veću podršku. Udruženje „Duga“ ide sigurnim korakom naprijedom“, rekao je Saša Kasagić, predsjednik Udruženja roditelja djece sa autizmom „Duga“.

„ Želim da napomenem da u našem Udruženju rade dva logopeda i psiholog, a u novoj godini trebalo bi sa radom da krene i defektolog, čime bi mi našu priču pružanja podrške djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima zaokružili“, istakla je Jelena Jovanović, logoped.

Ovo nije prva saradnja Udruženja „Duga“ i „Lions cluba-a“.

„Klub je već 2016. godine poklonio senzornu sobu ovom gradiškom Udruženju. Ovo je samo nastavak te saradnje“, izjavio je Saša Gelbhaus, član „Lions club-a“ Švajcarska.

Na tretmane kod logopeda i psihologa u Udruženje trenutno dolazi 29  mališana.

Društvo