Menu

Get Socialize

Gimnazija upisuje 96 učenika u tri smjera

05.06.2020 2096 31 Nema komentara

Description

U novoj školskoj godini gradiška Gimnazija planira upisati 96 učenika u tri smjera, dva odjeljenja u Opšti smjer i po jedno odjeljenje u Društveno-jezički i Računarsko-informatički smjer.
U junskom upisnom roku, prijem dokumenata biće obavljen 15. i 16. juna za učenike sa 60 i više bodova. Rezultati će biti objavljeni 18. juna. Sedmicu dana kasnije, 22, 23. i 24. juna upis je predviđen za učenike sa manje od 60 bodova.
U julskom upisnom roku, prijem dokumenata za upis učenika u srednje četverogodišnje i trogodišnje škole počinje u ponedjeljak, 6. jula, a završava se 8. jula. Rezultati upisa biće objavljeni 10. jula.
U drugom julskom upisnom roku, od 13. do 17. jula, kandidati koji nisu zadovoljili uslove konkursa za željeno zanimanje, upisuju se u škole, odnosno smjerove, struke i zanimanja gdje ima slobodnog mjesta.
Od dokumenata je za upis potrebno priložiti prijavu za upis, rodni list i svjedočanstva o završenom VI, VII, VIII i IX razredu. Također je potrebno da učenici koji posjeduju Vukovu diplomu i diplome za osvojeno 1, 2. i 3. mjesto na republičkom ili višim nivoima takmičenja, prilože uz ostalu dokumentaciju.
Informacije vezane za predstojeći upis učenika istaknute su i na web stranici škole.
Gimnazija će iduće godine obilježiti vijek postojanja. Do 1958. godine radila je kao Realna Gimnazija, kada prelazi u četvorogodišnju školu.
Do danas je ova moderno opremljena škola, sa 300 učenika i više od 50 zaposlenih, ispratila 58 generacija gimnazijalaca.
Iz gradiške Gimnazije poručuju da kvalitetan nastavni plan i program omogućuju učenicima da steknu široko obrazovanje, a time i preduslove za studij na svim fakultetima.

Uncategorized