Menu

Get Socialize

Invalidnine za civilne invalide

27.06.2018 1559 13 Nema komentara

Description

Osobe sa najtežim invaliditetom u RS od 1. jula imaju pravo na primanje lične civilne invalidnine. Vlada RS, koja je za ove namjena Odlukom odobrila sredstva,  uvela je invalidninu u visini od 100 maraka mjesečno za sve civilne invalide.

„To je prvi put od kako postoji RS, jer do sada to zakonski nije bilo regulisano mada ni sada to nije dio zakona“ rekla je Ljubinka Radonić Zlojutro, sekretar Međuopštinskog udruženja gluvih i nagluvih opština Gradiška, Srbac i Prnjavor.

Osobe sa invaliditetom mogu ostvariti pravo na ličnu invalidninu ako je oštećenje odnosno oboljenje nastalo u razvojnom periodu do punoljetstva. „Nije važno da li su zaposleni ili imaju penziju, i da li su ostvarili neka druga prava. Bitno je da imaju visok stepen tjelesnog oštećenja“ rekla je Zlojutro.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na invalidninu podnose se u Centru za socijalni rad. Zahtjeve je važno podnositi u dva primjerka i što ranije, jer vrijeme podnošenja određuje datum primanja invalidnina. Pored toga potrebno je dostaviti kopiju lične karte, uvjerenje o državljanstvu i rodni list.

„Prilaže se medicinska dokumentacija koju imaju. Konkretno gluvi ljudi predaju audiogram iz kojeg se vidi da postoji određeni stepen oštećenja sluha, odnosno stepen oštećenja u toj mjeri koji je propisao pravilnik. Predaje se dokaz o kategorizaciji. Kategorizacija je postupak koji se vodi kod Fond-a PIO gdje ljudi na osnovu medicinske dokumentacije praktično budu ocijenjeni da imaju jedan stepen tjelesnog oštećenja. Taj dokumenta zajedno sa medicinskom dokumentacijom i sa ličnim podacima predaje se uz zahtjev u Centru za socijalni rad“ kaže sekretar Međuopštinskog udruženja.

Predstavnici udruženja koja okupljaju lica sa invaliditetom izrazili su zadovoljstvo što se primjenjuje pravo na ličnu invalidninu, i nadaju se da će se do kraja godine raditi na izmjenama zakonske regulative.

Društvo
error: Sadržaj je zaštićen !! Content is protected !!