Menu

Get Socialize

Kako do materinskog dodatka za nezaposlene porodilje?

16.01.2018 510 33 Nema komentara

Description

Zahtjev za ostvarivanje prava na materinski dodatak od 405 KM do sada je podnijelo 19 nezaposlenih porodilja sa područja Gradiške. Podaci su to opštinskog Centra za socijalni rad. Ovo pravo regulisano je novim Zakonom o dječijoj zaštiti u RS, koji je stupio na snagu početkom godine.

Iz Centra za socijalni rad u Gradišci podsjećaju na dokumenta koja majke trebaju priložiti kada podnose zahtjev.

„Uz zahtjev je potrebno dostaviti ovjerenu izjavu o članovima porodičnog domaćinstva – kućnu listu, fotokopiju ličnih karata od oba supružnika, te izvode iz matične knjige rođenih za novorođenče i svu ostalu djecu, ukoliko ih ima više u porodici. To je važno da bi se dokazao red rođenja dijeteta. Nezaposlene majke koje rode prvo ili drugo dijete dodatak primaju 12 mjeseci, a za treće i svako naredno 18 mjeseci“, istakao je Rade Cumbo, direktor Centra za socijalni rad Gradiška.

Zahtjev za ostvarivanje prava na materinski dodatak potrebno je podnijeti u roku od 30 dana od dana rođenja dijeteta. Dodatak primaju majke koje su se porodile u toku decembra prošle godine, i kasnije.

Pravo na dodatak može ostvariti i nezaposleni otac dijeteta, odnosno staratelj ili usvojitelj, ukoliko majka nije živa, ako je dijete napustila ili je iz objektivnih razloga spriječena da brine o dijetetu.

„Mi ne tražimo potvrdu o nezaposlenosti iz Zavoda za zapošljavanje, jer ćemo te podatke provjeriti u Poreskoj upravi“, kazao je Cumbo.

Nezaposlene porodilje, koje podnesu zahtjev za ostarivanje prava na materinski dodatak, prvu isplatu od 405 KM mogu očekivati u roku od mjesec dana.

Društvo