Menu

Get Socialize

Konkurs za studentske stipendije otvoren do 30. novembra

02.11.2020 1832 30 Nema komentara

Description

Gradska uprava grada Gradiška 30. oktobra objavila  konkurs za dodjelu studentskih stipendija u školskoj 2020/21. godini. Uslovi opšti i posebni su ostali isti, a konkurs je otvoren do 30. novembra.

„Raspisan je konkurs za četiri kategorije, studenti sa prosjekom 8,00 i višem, po osnovu socijalnog statusa, studenti ratnih vojnih invalida, studenti civilne žrtve rata, studenti sa invaliditetom, djeca bez i jednog ili oba roditelja i studenti nosioci Vukove diplome.Na konkurs se mogu prijaviti studenti koji imaju stalno prebivalište na području Gradiške i nisu stariji od 26 godina, koji su državljani RS i BiH, redovno upisani na fakultet, i ne primaju stipendije iz drugih javnih izvora stipendiranja. Studenti master I doktorski studija po ovom konkursu ne mogu konkurisati”, kaže Dragutin Kovačević, Odjeljenje za društvene djelatnosti Gradiška. Ističe da I ove godine se na kokurs mogu javiti studenti deficitarnih zanimanja: diplomirani inženjer mašinstva smjer mehatronika, diplomirani inženjer elektrotehnike smjer elektroenergetski i industrijski sistemi, profesor biologije, defektolog i diplomirani inženjer za mehaničku preradu drveta.

Za stipendiranje su ove godine gradskim budžetom predviđena sredstva u iznosu od 240 000 KM. Prošle akademske godine 153 studenta su ispunila uslove I dobila stipendiju koja se počela isplaćivati u martu mjesecu.

Zavisno od kaktegorije kojoj pripadaju student iod osnovnih dokumenata trebaju sa sobom donijeti uvjerenje o upisanoj godini studija, prosjek ocjena za studente viših godina, ovjerena kopija indeksa. Više informacija zainteresovani studenti mogu dobiti i na zvaničnoj internet stranici grada Gradiška: www.gradgradiska.com, liI oglasnoj ploči a za dodatna pojašnjenja i na telefone Gradske uprave broj ili direktno u šalter sali, šalter broj 12.

Uncategorized