Menu

Get Socialize

Kontrola ispravnosti hrane

28.05.2019 543 19 Nema komentara

Description

Inspekcija za hranu gradiške gradske uprave u ovoj godini izvršila je više od 300 kontrola, izdala je više od 120 rješenja i 17 prekršajnih naloga kojim su izrečene novčane kazne u iznosu od 10 800 KM. U poređenju sa prošlom godinom inpektori za hranu su izdali više prekršajnih naloga i rješenja.

„Evidentno je da je na terenu sve manji broj zdravstveno neispravnih namirnica, u smislu da je sve manje namirnica sa isteklim rokom, bez deklaracije, kao i neispravno deklarisanih namirnica. U isto vrijeme, primjećeno je da je sve veći broj prekršaja subjekata koji posluju sa hranom kada je u pitanju higijensko, sanitarno i tehničko stanje objekta. Količina uništene hrane u prošloj godini je 274 kg, a u vrijednosti 5 203 KM“, navela je Snježana Gvozden, inspektor za hranu.

Inspektori su u prošloj godini uradili 712 kontrola ispravnosti hrane. Izdat je 21 prekršajni nalog  ukupne vrijednosti 14 200 KM, a osnov za ovu vrstu sankcije je neispravna hrana, istekli rokovi, loši sanitarno higijenski uslovi i neizvršenje riješenja.

“Jedan od vidova kontrole ispravnosti hrane je i njeno uzorkovanje. Uzorkovanje hrane smo u prošloj godini radili na sladoledu I hrani iz vrtića. Urađeno je 15 uzoraka. Istovremeno, svi subjekti koji vrše usluživanje hrane su dužni da sklope ugovore sa ovlaštenom laboratorijom za uzorkovanje hrane”, objasnio je Goran Sember, načelnik Odjeljenja za inspekcije.

“U toku pršošle godine inspekcija za hranu nije imala nijedan slučaj fizičkog zatvaranja, odnosno pečaćenja objekata, ali je bilo izdavanja riješenja o zabrani upotrebe poslovnih prostorija, kojih je bilo pet”, rekla je Gvozdenova.

U slučaju da građani kupe neispravnu hranu prvo se trebaju obratiti objektu gdje su kupili hranu i izvršiti reklamaciju.

“Ukoliko se ta reklamacija od strane trgovca ne uvaži, onda se treba obratiti inspekciji, uz priloženu hranu I račun o nabavci, kao dokaz gdje je hrana nabavljena. Inspekcija će u daljoj kontroli na osnovu zatečenog I utvrđenog stanja preduzimati mjere propisane zakonom”, rekao je Sember.

Inspektori su svakodnevno na terenu te kontrolišu sve tipove ugostiteljskih objekata, pekare, mesnice, prodavnica i vrše kontrolu zdravstene ispravnosti hrane na više načina,a jedan je i pregled deklaracije.

Dolaskom toplijih dana pojačane su kontrole sanitarnih inspektora lako kvarljivih prehrambenih proizvoda u restoranima i prodavnicama.

Društvo