Menu

Get Socialize

Mala matura od ove godine eksperimentalno u školama u RS

05.02.2018 1253 36 Nema komentara

Description

Ove školske godine mala matura biće eksperimentalno uvedena u 21 osnovnu školu u RS. Učenici devetog razreda polagaće maturu iz matematike i srpskog jezika. Republički pedagoški zavod formirao je timove nastavnika koji rade na izradi zbirki zadataka za ovo testiranje, kažu u Ministarstvu prosvjete i kulture RS. Dodaju, da će u narednom periodu biti objavljeni spiskovi škola čiji će đaci za par mjeseci polagati malu maturu.

„Kada malom maturom budu obuhvaćeni svi učenici devetih razreda, njeni rezultati biće jedan od kriterijuma za upis u srednje škole. Naše nastojanje je da uvođenje male mature utiče na učenike da se bore prevashodno za znanje, a ne samo za ocjene“, ističe Branka Rogač, službenik za odnose s javnošću u Ministarstvu prosvjete i kulture RS.

Predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola sa područja Gradiške Rajna Soldat podsjeća da su škole proteklih godina provodile eksterna vrednovanja učenika devetih razreda. To testiranje je predstavljalo svojevrsan uvod i pripremu za malu maturu, ističe Soldatova.

„Ja mislim da je mala matura dobra stvar, što nam pokazuju i iskustva država iz okruženja. Po meni je najvažnija dobit to što će učenici kroz pripremu za malu maturu usvojiti djelove nastavnih sadržaja koje do tada nisu usvojili. U svakom slučaju smatram da će mala matura uticati na unaprijeđenje znanja kod đaka“, mišljenja je Soldatova.

U RS ima 187 osnovnih škola. Kada će mala matura postati obavezna u svim školama još uvijek je rano prognozirati, kažu u resornom ministarstvu.

Ističu da će uskoro biti donešen Pravilnik o vrednovanju kvaliteta vaspitno – obrazovnog rada u osnovnim školama, kojim će biti propisani programi i načini provođenja male mature, procedure rada nadležnih komisija, te druga pitanja koja se tiču ove provjere učeničkih postignuća.

Društvo