Menu

Get Socialize

Naredna dva dana zaprašivanje komaraca na području Gradiške

05.06.2018 157 9 Nema komentara

Description

Akcija suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje na području opštine Gradiška sprovodiće se naredna dva dana. U srijedu 6. juna  od 19 do 23 časa i u  četvrtak 7. juna u jutarnjem terminu od 5 do 7 časova.

„U srijedu će se izvršiti larvicidni tretman svih kanala i zabranjenih područja. Poseban akcenat staviće se na područje Laminaca, Bok Jankovca, Gornje i Donje Doline, Kozinaca, Mačkovca, Kruškika i priobalnog dijela uz rijeku Savu.Taj tretman vršiće pet ekipa. Zaprašivanje u večernjim satima vršiće se sa sedam timova“ rekao je Trivo Janjetović, koordinator Komunalne policije opštine Gradiška.

Zaprašivanje ovih insekata opština sprovodi u saradnji sa preduzećem za sanitarno – ekološku  zaštitu „Eko bel“ iz Laktaša.Na osnovu ranijih iskustava ovom akcijom i ove godine biće obuhvaćeno oko 6 800 hektara povrišine.

„Upozorio bi pčelare da u navedenim terminima zaprašivanja izvrše sve potrebne radnje za zaštitu pčelinjih društava“ kaže Janjetović.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, a građani će na vrijeme biti obavješteni o naknadnom terminu akcije, kažu u Komunalnoj policiji opštine Gradiška.

Ova akcija sprovodi se prevetivno, jer smo svjedoci da komraca  još uvijek nema mnogo i da ne stvaraju velike probleme građanima Gradiške.

Društvo