Menu

Get Socialize

Naredna dva dana zaprašivanje komaraca na području Gradiške

05.06.2018 402 14 Nema komentara

Description

Akcija suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje na području opštine Gradiška sprovodiće se naredna dva dana. U srijedu 6. juna  od 19 do 23 časa i u  četvrtak 7. juna u jutarnjem terminu od 5 do 7 časova.

„U srijedu će se izvršiti larvicidni tretman svih kanala i zabranjenih područja. Poseban akcenat staviće se na područje Laminaca, Bok Jankovca, Gornje i Donje Doline, Kozinaca, Mačkovca, Kruškika i priobalnog dijela uz rijeku Savu.Taj tretman vršiće pet ekipa. Zaprašivanje u večernjim satima vršiće se sa sedam timova“ rekao je Trivo Janjetović, koordinator Komunalne policije opštine Gradiška.

Zaprašivanje ovih insekata opština sprovodi u saradnji sa preduzećem za sanitarno – ekološku  zaštitu „Eko bel“ iz Laktaša.Na osnovu ranijih iskustava ovom akcijom i ove godine biće obuhvaćeno oko 6 800 hektara povrišine.

„Upozorio bi pčelare da u navedenim terminima zaprašivanja izvrše sve potrebne radnje za zaštitu pčelinjih društava“ kaže Janjetović.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, a građani će na vrijeme biti obavješteni o naknadnom terminu akcije, kažu u Komunalnoj policiji opštine Gradiška.

Ova akcija sprovodi se prevetivno, jer smo svjedoci da komraca  još uvijek nema mnogo i da ne stvaraju velike probleme građanima Gradiške.

Društvo