Menu

Get Socialize

Nastavljena obuka profesora Tehničke škole Gradiška

18.01.2019 462 9 Nema komentara

Description

Kako bi proširili i unapredili svoje znanje u Tehničkoj školi Gradiška tokom zimskog raspusta organizovana obuka profesora uglavnom iz oblasti mehatronike. Radi se o nastavku obuke koja je počela prošle godine na novoj edukativnoj opremi koju je škola dobila kroz projekat realizovan sa  Mašinskim fakultetom iz Banja Luke.

Profesori stručnih predmeta smatraju da su ovakve obuke veoma značajne.

„Ovo je prvi put primjena softvera na programiranje tog elektro pneumatskog prenosa. To je veoma značajno i za mehatroniku“ kaže Miodrag Vučković, profesor stručnih predmeta.

„Ovo je detaljnija obuka u koju su uključeni profesori koji će predavati uglavnom u struci elektrotehnika kod mehtaroničara kao i elektro i mašinski inžinjeri. Rad na savremenim uređajima će im omogućiti da steknu nova znanja koji će prenijeti našim učenicima da bi oni poslije završetka srednje škole mogli raditi u proizvodnji“ rekao je Vlado Tomić, direktor Tehničke škole Gradiška.

Nakon ove obuke u februaru mjesecu planirane su nove edukacije za nastavni kadar Tehničke škole u Gradišci.

Uncategorized