Menu

Get Socialize

Nastavljena saradnja Zavoda za zapošljavanje RS i Grada Gradiška

11.10.2019 612 19 Nema komentara

Description

Sa Zavodom za zapošljavanje RS Grad Gradiška je zaključio sporazum o saradnji i u narednom periodu.

Udruživanjem sredstava, smatramo da će više ljudi biti u prilici doći do radnog mjesta, zaključili su potpisnici. Sporazum je prije svega  značajan pogotovo kada su u pitanju mjere aktivne politike zapošljavanja.

„Prije svega, misli se na određene podsticaje zapošljavanju, gdje ćemo udruživanjem sredstava na lokalnom i republičkom nivou unaprijediti te mjere, omogućiti nezaposlenim licima koji su aktivni tražioci posla da nađu zaposlenje putem realizacije određenih programa. To su programi zapošljavanja kod poslodavaca, samozapošljavanja i određene obuke prekvalifikacije i dokvalifikacije, čime ćemo omogućiti da sva lica koja se nalaze na evidenciji steknu određene vještine kako bi se zadovoljile potrebe poslodavaca, a samim tim bi omogućili usklađivanje ponude i potražnje na području Gradiške“, izjavila je Gordana Latinović, zamjenik direktora Zavoda za zapošljavanje RS.

Sa više sredstava zaposlićemo i više lica, a to će, uvjereni su u republičkom zavodu, omogućiti  novi pilot projekat pod nazivom Udruživanje sredstava sa lokalnim zajednicama čija će realizacija početi već početkom naredne godine. U Srbiji su, kažu, ovi projekti dali konkretne rezultate.

Lokalni Akcioni plan obrazovanja i zapošljavanja u 2019. i 2020. godini uskladili smo sa strategijom razvoja Grada, a s druge strane usklađen je i sa Akcionim planom zapošljavanja i strategijom razvoja na republičkom nivou, ističe Zoran Adžić, gradonačelnik, uvjeren da će kroz nastavak saradnje sa republičkim zavodom za zapošljavanje, biti zaposleno više lica.

„Želimo da putem prekvalifikacija, kao i naših srednjih škola uvodimo takve profile završnih razreda, odnosno obrazovanja koji su potrebni Gradiškoj privredi. Na ovaj način ćemo uz pojedine projekte i programe, koje će provoditi Vlada RS putem Zavoda za zapošljavanje, omogućiti veći broj zapošljavanja. Grad Gradiška će izdvajati određena sredstva i putem Zavoda stvorićemo mogućnost da se zapošljava veći broj radnika, prije svega mladih ljudi. Fokus čitave priče treba da bude mlad čovjek“, naveo je gradonačelnik Adžić.

U saradnji sa Zavodom, kroz drugi ciklus, Gradska uprava realizuje program obavljanja pripravničkog staža visokoobrazovanih lica. Sigurno da će ova saradnja i u narednom periodu dati rezultate, a Grad će kroz izgradnju infrastrukture i stvaranja uslova za otvaranje novih radnih mjesta, dati mogućnost za nova zapošljavanja, ističe gradonačelnik Adžić.

Na evidenciji biroa za zapošljavanje u Gradišci, posao traži između 4400 i 4700 lica. Smanjuje se broj nezaposlenih, kažu u birou, što zbog pronalaska posla, ali i opšteg trenda odlaska u strane zemlje.

„Do kraja septembra naši podaci govore da je 1401 lice zaposleno, ali na teritoriji Republike Srpske i eventualno u republikama bivše Jugoslavije. Unutar te brojke ne govorimo o licima koja su napustila našu zemlju i zaposlila se u inostranstvu, jer tu evidenciju ne vodimo“, objasnila je Obrenka Balta, šef Biroa za zapošljavanje Gradiška.

Predviđenim mjerama u narednom periodu želimo omogućiti da se više lica zaposli, na način da im se omogući podsticaj njihovog samozapošljavanja ili zapošljavanja kod poslodavaca, dodaje Balta: „U prošloj i ovoj godini značajan projekat je Start up Srpska, u okviru kojeg se mladim ljudima omogućuje dodjela značajnih sredstava za podsticaj njihovom samozapošljavanju.“

U prošloj godini su na podruičju Gradiške tri mlada lica započela vlastiti posao u oblasti metalske i drvoprerađivačke industrije. Ovih dana trebalo bi da stigne odobrenje sa nivoa republičkog Zavoda  za novi ciklus dodjele sredstava. Zahtjeve je podnijelo 15 lica.

Društvo
error: Sadržaj je zaštićen !! Content is protected !!