Menu

Get Socialize

Neophodno uništavanje ambrozije

03.08.2018 304 13 Nema komentara

Description

Sve veći broj stanovništva alergičan je na ambroziju, što umnogome može uticati na kvalitet života. Vrijeme cvjetanja ove biljke traje od kraja jula do početka novembra, pa je ovih dana potrebno pristupiti suzbijanju i uništavanju te korovske biljke kažu u Komunalnoj policiji opštine Gradiška. Ambroziju su između ostalih  dužni ukloniti svi vlasnici i korisnici obrađenog i neobrađenog poljoprivrednog zemljišta.

„Vlasnici građevinsko zmeljišta kao i svi subjekti koji upravljaju površinama uz javne puteve, održavaju javne zelene površine, uz vodotoke i kanale, te sva ostala fizička lica koji su vlasnici zemljišta“ rekao je Trivun Janjetović, koordinator Komunalne policije opštine Gradiška.

Prilikom uklanjanja ambrozije mogu se primjenjivati agrotehničke mjere kao što je oranje, tanjiranje, mehaničke mjere koje podrazumijevaju čupanje, košenje i paljenje. Ova korovska biljka može suzbiti i primjenom hemijskih sredstava, neselektivnim i selektivnim herbicidima.

Posljednjih godina svijest građana po pitanju uklanjanja ambrozije bila je zadovoljvajuća ističu u gradiškoj Komunalnoj policiji. U toku prošle godine djelovalo se preventivno i nije bilo izricanja prekšajnih sankcija, koje se primjenjuju ukoliko lica na vrijeme ne suzbiju ambroziju.

„Odlukom o komunalnom redu propisane su sankcije za lica koja ne uništavaju korovsku biljku.Za pravna lica predviđena je novčana kazna od 800 do 8000 KM, za odgovorno lice u pravnom licu 80 do 800 KM. Za preduzetnike od 400 do 4000 KM , a za fizička lica od 50 do 500 KM“ rekao je Janjetović.

Ovih dana Komunalna policija opštine Gradiška počeće sa intenzivnijom kontrolom i upozorenjem stanovništa da na vrijeme unište i suzbiju ambroziju. Ova korovska biljaka je jak alergen i ukoliko se ne ukloni može predstavljati veliki problem stanovništvu.

Društvo