Menu

Get Socialize

Nove E-učionice u OŠ “Sveti Sava” Dubrave

06.02.2019 872 16 Nema komentara

Description

U okviru projekta „Dositej III“ Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Osnovna škola „Sveti Sava“ iz Dubrava u prvom polugodištu školske 2018/2019. godine dobila je opremu u vidu 63 laptopa za učenike i nastavnike.

„Odlučili smo da dvije učionice budu instalisane u centralnoj školi i jedna učionica u područnoj školi u Lamincima. Tamo imamo oko 100 učenika i dobro je da se djeca susretnu i sa takvim vidom edukacije. U tim učionicama, nastava se može izvoditi od prvog do devetog razreda, dakle predmetna i razredna nastava. Do sada je deset naših nastavnika prošlo obuku koju su vršili stručnjaci iz Lanaka“, navela je Rajna Soldat, direktor OŠ „Sveti Sava“ Dubrave.

„Nastavni proces je sa projektom „Dositej“ veoma unapređen. Djeca su u mogućnosti da sama istražuju i daju odgovore na novo gradivo. Dakle, nisu pasivni posmatrači nego su aktivni“, rekla je učiteljica u ovoj školi Indira Vuković.

Od novembra mjeseca u ovoj školi uvedeni su i elektronski dnevnici. Vukovićeva navodi da ova novina najviše znači roditeljima: „U mogućnosti su da svaki dan provjere ocjene i izostanke.“

Ideja programa „Dositej“ je da se uspostave temelji za nov, moderan i efikasan sistem obrazovanja, kroz tri faze koje bi obuhvatile sve osnovne škole u Republici Srpskoj.

Društvo