Menu

Get Socialize

Od drugog polugodišta Etički kodeks u osnovnim školama

08.11.2017 2047 87 Nema komentara

Description

Stroža pravila ponašanja i oblačenja uskoro će biti uvedena u osnovnim školama u Srpskoj. Naime, Republički pedagoški zavod formirao je radnu grupu koja priprema prijedlog Etičkog kodeksa, koji će obuhvatiti prava, ali i obaveze učenika, zaposlenih u školi, i roditelja, prilikom boravka u obrazovnim ustanovama. Cilj ovog pravilnika je utvrđivanje i očuvanje moralnih načela i profesionalne etike u nastavnom procesu, ističu u Republičkom pedagoškom zavodu.

„Kad govorimo o oblačenju učenika, odjeća mora biti čista i uredna, bez obilježja uvredljivog sadržaja. Zabranjeno je nošenje kapa, kapuljača, kačketa, pirsinga i previše nakita, mini suknji, uske i neprikladne odjeće. Korišćenje mobitela je, takođe, strogo zabranjeno. Zaposleni u školi ne smiju oblačiti kratke ili kožne pantalone, farmerke, kratku i neprikladnu odjeću. Roditelji su dužni pravdati izostanke učenika, odazivati se na pozive iz škole, redovno dolaziti na sastanke i izmirivati obaveze prema školi“, naglasio je Predrag Damjanović, direktor Republičkog pedagoškog zavoda.

Škole su do sada imale pojedinačne pravilnike kojima su regulisale ovu oblast. Damjanović kaže da je, po stupanju na snagu novog Zakona o osnovnom obrazovanju, uočena potreba za Etičkim kodeksom koji bi važio na nivou cijele RS. Napominje, da će, po usvajanju novog pravilnika, obrazovne ustanove i dalje imati mogućnost pripreme internih akata, koji će detaljnije propisivati norme etičkog ponašanja u pojedinoj ustanovi.

„Javnost najviše zanima priča o đačkim uniformama. Svaka škola će na osnovu ovog kodeksa odlučivati da li će uvesti uniforme i kakve će one biti“, rekao je Damjanović.

U osnovnim školama sa odobravanjem su dočekali najavljeni Etički kodeks. U OŠ „Sveti Sava“ u Dubravama smatraju da je pravi trenutak da se ovom pitanju posveti više pažnje. U današnje vrijeme djeca su izložena mnogim negativnim uticajima i pogrešnim uzorima, te je neophodno ukazati im pravi put, ističe direktor Rajna Soldat.  Dodaje, da na nastavničkim vijećima  često govore o temi etičkih normi, te da preko Savjeta učenika i roditelja nastoje da unaprijede vaspitnu funkciju škole.

„Svaka škola i sada ima kućni red koji propisuje pravila oblačenja i ponašanja. Kod nas nije bilo većih problema po ovom pitanju. Djecu redovno upozoravamo na pravila i aktivno radimo na poboljšanju vaspitne funkcije škole. Činjenica je da je društvo takvo da škola ne može učiniti puno na tom planu, ali odnekud se mora krenuti“, istakla je Soldatova.

Nakon što radna grupa Republičkog pedagoškog zavoda na stručnom kolegijumu usvoji prijedlog Etičkog kodeksa za osnovne škole, isti će biti upućen u Ministarstvo prosvjete i kulture. Kada resorni ministar da saglasnost pravilnik će biti objavljen u Službenom glasniku RS. Njegova primjena očekuje se od drugog polugodišta tekuće školske godine, poručili su iz Republičkog pedagoškog zavoda.

Etički kodeks dobro bi došao i u srednjim školama u RS. U gradiškoj Tehničkoj školi kažu da su  pravila ponašanja i oblačenja učenika i zaposlenih definisali internim pravilnikom. Pojedinih prekršaja je bilo, ali su na vrijeme sankcionisani.

„Imamo osnovna pravila koja se odnose na opštu kulturu đaka i radnika, njihov izgled i ponašanje. Mnogo vremena provodimo jedni s drugima, pa moramo poštovati pravila“, rekla je Snežana Kočić, pomoćnik direktora Tehničke škole Gradiška.

Kada bude usvojen Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju u RS, koji je trenutno u pripremi, na osnovu njega kreiraće se Etički kodeks za srednje škole, kažu u Republičkom pedagoškom zavodu. Taj pravilnik, smatraju, sadržaće nekoliko odredbi iz kodeksa za osnovne škole, s tim da će biti prilagođen učenicima starijeg uzrasta.

Društvo