Menu

Get Socialize

Održano predavanje o pravima roditelja djece sa autizmom

26.01.2019 328 9 Nema komentara

Description

Udruženje roditelja djece sa autizmom “Duga” Gradiška organizovalo je edukativno predavanje “Prava roditelja djece iz autističnog spektra – važeći propisi, procedure i mogućnosti”. Predavanje je realizovala Daniela Višnjić, koja je objasnila da su prava zakonski propisana, te da se odnose na oblasti socijalne zaštite, obrazovanja i zapošljavanja.

“Djeca iz autističnog spektra imaju pravo da se obrazuju u redovnom školovanju, uz podršku asistenta. To se ostvaruje na taj način da se prvo odredi kategorizacija djeteta od strane stručne komisije, koja djeluje u okviru Centra za socijalni rad. Poslije toga se prilikom upisivanja u školu prilaže taj nalaz i škola traži angažovanje asistenta od Ministarstva prosvjete. Ministarstvo, u pravilu, odobrava angažovanje asistenta za svaku školsku godinu”, navela je Daniela Višnjić, član Udruženja “Djeca svjetlosti” Banja Luka.

Cilj predavanja je poboljšanje inkluzivnog procesa djece sa poteškoćama u razvoju kroz edukaciju roditelja o pravima njihove djece i osnaživanje roditelja u borbi za ostvarivanje tih prava.

“Mislim da u svakom trenutku treba što više da znamo o pravima i potrebama roditelja djece sa autizmom, ali i roditelja djece sa poteškoćama u razvoju. Roditelji, kada ih zadesi situacija da dobiju djete sa poteškoćama u razvoju, ne znaju za svoja prava. Naš zakon ima nekih velikih mogućnosti, koje roditelji mogu iskoristiti a ne znaju za njih. Stoga je ovo predavanje značajno za njih”, rekao je Saša Kasagić, predsjednik Udruženja roditelja djece sa autizmom “Duga” Gradiška.

Edukativno predavanje se realizuje u okviru projekta “Pravo na obrazovanje – primjena prava na inkluzivno obrazovanje”, koji finansira američka ambasada u BiH.

Društvo