Menu

Get Socialize

Opština Gradiška kupuje poslovnu zgradu od „Krajina osiguranja“

12.07.2018 1330 13 Nema komentara

Description

Na vanrednoj sjednici Skupštine opštine Gradiška odbornici su većinom glasova usvojili Prijedlog odluke o prenosu prava svojine na zgradu i zemljište koje se koristi za potrebe Policijske uprave Gradiška, te Prijedloge Odluka o kupovini poslovnog prostora od „Krajina osiguranja“, a.d. iz Banjaluke i o davanju saglasnosti za zaključenje sudskog poravnanja između opštine Gradiška i pomenutog preduzeća.

Načelnik opštine Gradiška Zoran Adžić pojašnjava da će na ovaj način definitivno biti riješeno pitanje vlasništva poslovne zgrade u kojoj je smještena lokalna uprava, a čiji je sadašnji vlasnik Krajina osiguranje.

Ažić podsjeća da Opština  nije plaćala zakupninu pomenutom preduzeću od 2006. godine, nakon čega je „Krajina osiguranje“ uputilo tužbu. I pored upućene žalbe sud je odlučio da Opština Gradiška mora isplatiti dug preduzeću.

„Prema sudskoj presudi Opština je platila 700 000 KM „Krajina osiguranju“. Vanrednu sjednicu smo sazvali jer se ukazala mogućnost da Opština izvrši prenos vlasništva za zgradu Policijske uprave Gradiška na Ministarstvo unutrašnjih poslova“, rekao je Adžić.

Sredstva dobijena od prodaje poslovne zgrade MUP-a biće iskorištena za rješavanje imovinsko pravnih odnosa sa „Krajina osiguranjem“, a time će biti okončani i sudski sporovi i obezbijeđen trajni smještaj Opštinske uprave.

„U pregovorima sa „Krajina osiguranjem“ nastojaćemo da napravimo sudsko poravnanje bez zateznih kamata za 22 mjeseca neplaćene kirije, te da pokrenemo postupak kupovine ove zgrade gdje se nalazi Opštinska uprava. Tako da to konačno završimo“, naglasio je Adžić.

Načelnik Gradiške očekuje da će cijelokupna procedura biti završena za dva do tri mjeseca, te da će nakon toga Opština biti vlasnik poslovne zgrade u centru grada.

Nakon vanredne sjednice, lokalni parlament u Gradišci redovno će zasjedati 26 jula.

Društvo