Menu

Get Socialize

Pojačane aktivnosti na suzbijanju prosjačenja u Gradišci

20.02.2020 364 8 Nema komentara

Description

Na ulici, parkiralištima, ispred tržnih centara, zdravstvenih i drugih ustanova, ljeti i zimi, često ćemo naići na lica, uglavnom žene, koje, držeći dijete u naručju ili za ruku,same, ili u pratnji drugih punoljetnih lica, traže milostinju od prolaznika. Prosjačenja ima svugdje, pa i u Gradišci. Ova sredina je licima, koja su prosjačenju sklona iz zanata, posebno privlačna zbog blizine graničnog prelaza, te u takvim okolnostima vide šansu da zarade više novca.

Česti su slučajevi organizovanog dolaska iz drugih sredina u Gradišku.

U januaru su službenici Policijske uprave Gradiška zabilježili šest slučajeva prosjačenja, što se tretira kao prekršaj protiv javnog reda i mira. Ipak, ukoliko se u prosjačenju zateknu maloljetnici, odnosno djeca prinuđena na takvo postupanje, krivično će odgovarati roditelj, usvojitelj ili staratelj, zbog počinjenog djela „Zapuštanje i zlostavljanje djeteta“. „Tokom januara smo preduzimali intenzivnije aktivnosti u toj oblasti. I u narednom periodu ćemo djelovati prema takvoj pojavi i preduzeti sve zakonske mjere protiv lica koja u tom dijelu budu kršila zakon“, ističe Bojan Škorić, načelnik Policijske uprave Gradiška.

Ukoliko su punoljetna lica, koja su pratnja djeci u prosjačenju, pritvorena, djecu zbrinjava Centar za socijalni rad, koji je tokom 24 časa, putem dežurnog socijalnog radnika, na raspolaganju policijskim organima.

„Među licima koja prose u vidu zanata, na području Gradiške nema domicilnog stanovništva“, tvrdi Rade Cumbo, direktor Centra za socijalni rad Gradiška. Uprkos uvriježenom mišljenju da su prosjačenju, posebno kao zanatu, skloni pripadnici romske populacije, u Centru za socijalni rad ističu da gradiških Roma nema među prosjacima na ulici, te da su oni veoma integrisani u društvo u kome žive. „Loša materijalna situacija, gotovo nikad nije razlog prosjačenju“, naglašava Cumbo i dodaje da teške materijalne prilike saniraju upravo putem Centra za socijalni rad.

Imajući u vidu prethodno rečeno, sitniš iz novčanika koji dajemo iz samilosti prema djeci, najčeće neće biti usmjeren za dobrobit maloljetnih lica, već njihovih nadređenih. Zbog toga je ovakve pojave potrebno prijaviti nadležnim organima, koji će, u skladu sa zakonskom regulativom, sankcionisati izvršioce, a djecu zaštititi od višestrukih posljedica koje donosi prosjačenje i odrastanje na ulici.

Uncategorized
error: Sadržaj je zaštićen !! Content is protected !!