Menu

Get Socialize

Posljedice pandemije osjete peradari

04.07.2020 2695 29 Nema komentara

Description

Pandemija virusa korona ostavila je posljedice na sve sfere našeg života pa tako i na peradarsku proizvodnju. Zbog cijele situacije preduzeća koja se bave proizvodnjom i preradom pilećeg mesa trenutno imaju ogromne zalihe što se ranije u ovom periodu nije dešavalo.

„Problem je što se pileće meso ne može izvesti,a proizvodnja je lanac koji je zaokružen“ kaže Zoran Kecman, predsjednik Nadzornog odbora Udruženja tovljača pilića Republika Srpska.

Trenutna cijena kilograma utovljenog pileta je 28 feninga, s tim da preduzeća koje se bave otkupom žele da zbog cijele situacije smanje cijenu. Iz Udruženje se nadaju da do toga neće doći.Peradarima podršku pruža resorno ministarstvo u vidu subvencije koja 2019. godine iznosila 3,5 feninga po kljunu. Međutim u proizvodnji ovog mesa dodatni trošak peradarima predstavlja ekološka dozvola koju da bi zadovolji sve standarde obavezno trebaju posjedovati.

„Republički Zavod dolazi ovdje i mjeri zagađenje zraka, otpadne vode. Mi smo dužni da u narednom periodu pravimo lagune za odlaganje đubriva“ rekao je Zoran Kecman, predsjednik Nadzornog odbora Udruženja tovljača pilića Republika Srpska.

Zoran Kecman se oko 40 godina bavi peradarstvom. To je kaže porodična tradicija.

„Otac je napravio farmu, ja sam je proširio. Moramo stalno biti prisutni. Sad trenutno imamo 15 hiljada pilića. Kpacitet je 100 hiljada na godišnjem nivou“ rekao je Zoran Kecman, predsjednik Nadzornog odbora Udruženja tovljača pilića Republika Srpska.

Proizvođači pilića u Republici Srpskoj imaju svoje registrovano Udruženje koje broji oko 220 tovljača pilića.

Uncategorized