Menu

Get Socialize

Poziv za dostavu projektnih prijedloga

09.10.2018 276 9 Nema komentara

Description

Početkom ovog mjeseca Opština Gradiška uputila je poziv građanima da daju svoj doprinos u procesu izrade Strategije razvoja opštine Gradiška za period 2019 – 2027 godine i da dostave svoje projektne ideje za koje smatraju da su relevantne i važne za razvoj opštine. Projekti prijedlozi mogu biti iz oblasti društvenog razvoja, ekonomskog razvoja i zaštite životne sredine.

„Ako neko ima ideju koja ima strateški karakter mogu to kandidovati putem elektronske pošte i u konsultaciji sa nekim iz Opštine. Poslije će bit javna rasparava na temu ovog dokument,a zasada pokušavamo da prikupimo što više ideja.Građani Gradiške su u izradu ovog dokumenat uključeni kroz partnerske grupe koju čine predstavnici privantog, javnog i civilnog sektora odnosno udruženja” kaže kaže Danilo Šobot, koordinator tima za izradu Strategije razvoja. Ovaj poziv upućen je svim zainteresovanim građanima koji žele da se uključe u izradu strategije jer je riječ je o ključnom plansko strateškom dokumentu koji u tri osnovna aspekta određuje budućnost Gradiške za period od 2019. do 2027. godine.

Sve ideje su dobrodošle rekao je Šobot. Kaže da su do sada radom na startegiji definisane vizije I ciljevi i sada je potrebno definisati projekte i programe i mjere kojima će se ti ciljevi ostvariti.

“Sve što asocira da bi moglo doprinijeti ostvarenju tih vizija i ciljeva je dobra ideja. U tom smislu tehnički kako će se realizovati prikupljanje ideja je objašnjeno u pozivu, građani ne treba da se ograničavaju tehničkim stvarima već treba da prevaziđu to i da svoju ideju kandiduju za ovaj najvažniji strateški dokument” rekao je Šobot.

Iz Opštine su još jednom pozvali građane da se uključe u izradu strategije razvoja opštine gradiška. Projektne ideje kao i eventualne sugestije na nacrt Strateške platforme, mogu se slati na adresu Opštine Gradiška do 15.10.2018. godine. Za sve informacije građani se mogu obratiti u kancelariju broj 41 u Opštini Gradiška ili na broj telefona 051/810-341.

Društvo