Menu

Get Socialize

Realizuje se projekat “Socijalizacija djece Republike Srpske”

22.05.2018 708 15 Nema komentara

Description

U okviru projekta “Socijalizacija djece Republike Srpske” ove godine iz Gradiške na ljetovanje u Bečiće otputovaće 48 djece.Prva grupa odlazi u nedjelju 27. maja.

„To su šestoro djece iz Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima, uz roditeljsku pratnju. Druga grupa će ići od 2. do 11. jula,a to su djeca pod starateljstvom, iz socijalno ugroženih kategorija, iz boračke populacije, iz višečlanih porodica i posebno talentovana djeca“ kaže Dijana Lajić, referent dječije zaštite Centra za socijalni rad Gradiška.

Ovim projektom obuhvaćeno je 12 djece iz gradiškog Udruženja roditelja sa četvoro i više djece koja će u Bečićima boraviti od 2. do 11. jula.

„Prioritet imaju djeca koja ove godine pune 15 godina. Ranije je bilo teže odabrati, bilo ih je više mada postoje neka djeci i roditelji koji ne žele da idu. Ja smatram da je projekat veoma dobar najviše zbog socijalizacije djece“ rekla je Radmila Topić, predsjednik Udruženja roditelja sa četvoro i više djece opštine Gradiška

Projekat obuhvata djecu starosti od 6 do 15 godina, izuzev djece sa smetnjama u razvoju koja do 17 godina imaju pravo učešća. Projekat kojeg podržava i lokalna zajednica , u potpunosti finansira Javni fond za dječiju zaštitu RS.

U projektu “Socijalizacija djece Republike Srpske” koji se u Gradišci provodi od 2006. godine do sada je učestvovalo 510 djece sa područja ove opštine, rečeno je u Centru za socijalni rad.

Društvo