Menu

Get Socialize

Rok za zamjenu oružnih listova do 31. decembra

30.11.2018 521 13 Nema komentara

Description

Posjedovanje oružnog lista je zakonska obaveza, a za one koji ga nemaju ili na vrijeme ne zamijene, slijede kazne. Za zamjenu oružnih listova u RS ostalo je još mjesec dana. Zbog toga Iz Policijske uprave Gradiška podsjećaju vlasnike oružja za ličnu bezbjednost da su obavezni da do 31. decembra ove godine podnesu zahtjev za izdavanje novog oružnog lista kojem je istekao rok važnosti.

“Zakonom o izmjenama Zakona o oružju i municiji koji je stupio na snagu 24.04.2018. godine, propisano je da su vlasnici oružja za ličnu bezbjednost obavezni da do 31. decembra ove godine izvrše zamjenu oružnih listova čiji je rok važnosti istekao. Uz zahtjev za novi oružni list vlasnici su dužni da prilože fotokopiju lične karte , uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka, republičku administrativnu taksu u iznosu od 30 KM i 20 KM dokaz o izvršenoj naknadi za novi oružni list” rekla je Vesna Divljanović, portparol PU Gradiška.

Vlasnici oružja koji izvrše svoju obavezu u zakonski predviđenom roku neće biti prekršajno sankcionisani. Za one koji to ne urade Zakonom o oružju i municiji predviđena je novčana kazna u iznosu od 300 KM do 500 KM te će im biti izrečena zaštitna mjera oduzimanja oružja i municije i isprave o oružju.

“Statistika pokazuje da je u proteklih deset mjeseci na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška 238 vlasnika izvršilo zamjenu oružnih listova, dok je u 2017. godini taj broj bio daleko veći iznosio je 1425” kaže Vesna Divljanović, portparol PU Gradiška.

Rok važenja oružnog lista je 10 godina, a za lica koja imaju 65 godina i više, izdaje se trajno.

Društvo
error: Sadržaj je zaštićen !! Content is protected !!