Menu

Get Socialize

Smanjena stopa kriminaliteta na području Policijske uprave Gradiška

18.05.2018 387 12 Nema komentara

Description

Na području Policijske uprave Gradiška u toku proteklog mjeseca smanjen je broj krivičnih djela, kao i broj narušavanja javnog reda i mira. S druge strane, saobraćajnih nezgoda bilo je više nego u ranijem periodu. Na redovnoj konferenciji za medije konstantovano je da je stanje bezbjednosti u aprilu bilo zadovoljavajuće.

„U aprilu je zabilježen pad evidentiranih krivičnih djela za 15,6%, smanjen je broj narušavanja javnog reda i mira za 8,7%, dok je broj evidentiranih saobraćajnih nezgoda u porastu za 9,1%. Nisu evidentirana krivična djela koja bi izazvala uznemirenost javnosti, kao ni narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, a u saobraćajnim nezgodama nije bilo smrtno stradalih lica“, naveo je Miloš Brkić, načelnik Policijske uprave Gradiška.

„Od ukupno evidentiraih 27 krivičnih djela, 25 krivičnih djela je iz oblasti opšteg kriminaliteta, jedno krivično djelo protiv bezbjednosti saobraćaja i jedno krivično djelo po KZ BiH. Procenat ukupne rasvijetljenosti svih krivičnih djela je 81.5%, dok je rasvijetljenost krivičnih djela po NN 66,7%“, istakao je Željko Puzić,

„U izvještajnom periodu evidentirano je 21 narušavanje javnog reda i mira, što je manje za 8,7% u odnosu na uporedni period, kada su evidentirana 23 narušavanja. Manji je i broj počinjenih prekršaja za 29,27% ili u odnosu 26:37. U posmatranom periodu evidentirano je 36 saobraćajnih nezgoda, što je  više za 9,1% u odnosu na uporedni period kada su evidentirane 33 saobraćajne nezgode. Od ukupno evidentirano 36 saobraćajnih nezgoda, 12 saobraćajnih nezgoda je sa posljedicama po lica (2 sa teško povrijeđenim, a 10 sa lakše povrijeđenim licima) i 24 saobraćajnih nezgoda je sa materijalnom štetom“, istakao je Dejan Trifiković, načelnik Odjeljenja policije.

Obzirom da predstoji period organizovanja maturskih proslava, u Policijskoj upravi Gradiška navode da su počeli sa preduzimanjem niza preventivnih aktivnosti kako bi se obezbijedila puna bezbjednost za učenike, prosvjetne radnike i ostale građane tokom proslava. U narednom periodu očekuje se povećana koncentracija učesnika u saobraćaju, kao i veći broj mladih vozača, te iz Policijske uprave apeluju na sve maturante da ne konzumiraju alkoholna pića i da poštuju saobraćajne propise.

Društvo