Menu

Get Socialize

Smanjene cijene za smještaj roditelja uz dijete u bolnicama

09.02.2018 449 28 Nema komentara

Description

U gradiškoj Bolnici od 19. januara ove godine cijena boravka roditelja u pratnji djeteta kada ljekar to ne preporuči umanjena je za 20 maraka. To znači da će roditelji sada boravak po danu plaćati 25 KM. „Došlo je do promjena, jer je Fond zdravstvenog osiguranja RS početkom godine izmijenio cjenovnik. Do sada je cijena bila 45,a sada je 25 KM“ kažeSlobodanka Petković, zamjenik direktora JZU „Bolnica Gradiška“.

Fond zdravstvenog osiguranja RS u potpunosti finansira boravak pratioca djeteta samo u određenim situacijama. “Kada je jedina prehrana za dijete dojenje ili kad to doktor odluči, u slučajevima kada je ometeno psihički u razvoju, te djeca do šest godina uz medicinsku indikaciju,uputnicu koju je dao doktor gdje se navodi nepohodnost prisustva pratioca uz dijete. Postoji još jedan izuzetak u slučaju djece do osamnaest godina koja obole od maligne bolesti pa se može preporučiti dnevni smješta roditelja. U svim ostalim slučajevima roditelj mora da plati 25 maraka” rekla je Petkovićeva.

Roditelji u devedeset posto slučajeva žele da budu uz svoje dijete tokom bolničkog liječenja, kažu u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Napominju da na Dječijem odjeljenju mogu biti smještena djeca do petnaest godina starosti,a djeca sa malignim oboljenjima i ometena u psihičkom razvoju do osamnaest godina.

Društvo