Menu

Get Socialize

Svečana dodjela diploma za 103 studenta

02.12.2017 662 31 Nema komentara

Description

U Visokoj školi „Primus“ u Gradišci ispraćena je deseta generacija diplomanata. Na svečanoj promociji diplome su dobila 103 studenta, koji su u ovoj godini uspješno zavšili školovanje na studijskim programima bankarstvo, marketing, pravo, računarsko informacione tehnologije i javna uprava.

Deseta generacija studenata je veoma uspješna kaže dekan VŠ „Primus“ Vojislav Škrbić.Oni su kao mnogi prije njih savladali nastavu po bolonjskom procesu. „Svi ti ljudi su stekla kompetentna znanja koja mogu prenositi praktično i teoretski na svojim poslovima. Pošto se radi o bolonjskom porcesu svoje školovanje mogu nastaviti na postdiplomskim i doktorskim studijima“ rekao je prof. dr Vojislav Škrbić, dekan Visoke škole „Primus“ Gradiška.

Visoka škola „Primus“ u Gradišci postoji već 12 godina. Različita zvanja u ovoj obrazovnoj ustanovi do sada je steklo 1350 studenata.

Društvo