Menu

Get Socialize

U maju manje krivičnih djela, više saobraćajnih nezgoda

22.06.2018 506 14 Nema komentara

Description

Na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška u maju mjesecu povećan je broj narušavanja javnog reda i mira kao i  broj saobraćajnih nezgoda. Na redovnoj konferenciji za novinare rečeno je da je u ovoj godini na području opštine evidentirano ukupno 16 migranata. U maju su zatečena 4, a u ovom mjesecu 3 migranta. „Što se tiče migrantske krize i njene manifestacije na području ove Uprave može se konstatovati da je zbog karakteristike područja i prirode granice ista prisutna, ali u manjem obimu. Policijski službenici preduzimaju niz preventivnih i operativnih mjera i radnji kako bi se ova pojava držala pod kontrolom“ kaže Goran Milanović, inspektor Odjeljenja policije.

Stanje bezbjednosti na području koje pokriva Policijska uprava Gradiška načelnik Miloš Brkić ocijenio je kao zadovoljavajuće. “Bilježimo pad ukupnog broja krivičnih djela, ali i porast narušavanja javnog reda i mira kao i  broj saobraćajnih nezgoda“ rekao je Brkić.

Broj krivičnih djela  u mjesecu maju na području koje pokriva Policijska uprave Gradiška smanjen je za oko 44 posto u odnosu na uporedni period.

Inspektor Odjeljenja policije Goran Milanović istakao je da je u izvještajnom periodu evidentirano ukupno 21 narušavanje javnog reda i mira, što je više za 50 posto u odnosu na uporedni period kada je evidentirano  14 narušavanja, veći je i broj počinjenih prekršaja za 33 posto.

S obzirom da predstoje sezona godišnjih odmora i turistička sezona kada se očekuje veći priliv građana i skupova Policijska uprava Gradiška će shodno tome preduzeti niz pojačanih mjera i aktivnosti kako u oblasti kriminaliteta tako i u oblasti javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja sa ciljem povećanja stepena bezbjednosti.

Društvo