Menu

Get Socialize

U porastu broj krivičnih djela i saobraćajnih nezgoda

10.12.2019 334 8 Nema komentara

Description

Na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška u mjesecu novembru evidentirano je više krivičnih djela u odnosu na isti period prošle godine rečeno je na redovnoj konferenciji za novinare. Analizirajuće stanje iz oblasti javnog reda I mira evidentirano je 25 narušavanja što je za 7 više u odnosu na prošlu godinu.

 „Nije evidentirano nijedno narušavanje javnog reda i mira u većem obimu odnosno sa 5 ili više lica. Analizirajući strukturu izvršenih prekršaja, do povećanja je došlo onih prekršaja koji su evidentirani kroz pojačane aktivnosti policijskih službenika i uočavanju prekršaja.Sagledavajući statističke pokazatelje iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, povećan je broj evidentiranih saobraćajnih nezgoda za 13 saobraćajnih nezgoda ili u odnosu 54:41, ali je broj saobraćajnih nezgoda sa smrtno stradalim licima u padu za 2 saobraćajne nezgode ili u odnosu 0:2. Obzirom da u posmatranom periodu nisu evidentirana krivična djela koja bi izazvala uznemirenost javnosti, a nisu evidentirana ni narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, kao ni saobraćajne nezgode sa smrtno stradalim licima, stanje bezbjednosti na području Policijske uprave Gradiška se može ocijeniti kao zadovoljavajuće“ rekao Bojan Škorić, načelnik Policijske uprave Gradiška.

Načelnik Odjeljenja kriminalističke policije Bojan Mišetić kaže da je u novembru evidentirano 38 krivičnih djela, od kojih je 31 iz oblasti opšteg kriminaliteta, 4 iz oblasti zloupotreba opojnih droga, 2 iz oblasti privrednog kriminaliteta I 1 krivično djelo iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

“Od ukupno evidentirano 31 krivično djelo iz oblasti opšteg kriminaliteta, rasvijetljeno je 30 krivičnih djela ili 96,8%, a po nepoznatom izvršiocu rasvijetljeno je 9 krivičnih djela ili 90%. Nadležnom tužilaštvu podnesena su 22 izvještaja protiv 26 lica. Evidentirano je 8 krivičnih djela protiv imovine od kojih je rasvijetljeno 7 krivičnih djela ili 87,5%, dok je po nepoznatom izvršiocu rasvijetljeno 6 krivičnih djela ili 85,7%. Broj evidentiranih krivičnih djela ,,Teška krađa“ je u padu za 50% ili u odnosu 1:2“ kaže Mišetić.

U proteklom mjesecu zabilježeno je 45 prekršaja iz oblasti javnog reda i  mira što je za 22 prekršaja više u odnosu na isti period prethodne godine.Evidentirane su 54 saobraćajne nezgode što je za 13 više u odnosu na isti period prošle godine.

“Od ukupno evidentirane 54 saobraćajne nezgode, 18 nezgoda je sa posljedicama po lica, a 36 saobraćajnih nezgode je sa materijalnom štetom, 6 lica zadobilo je teške tjelesne povrede, a 21 lice lake tjelesne povrede. Ukupno je evidentirano 1524 prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja koji su sankcionisani sa 16 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanjem 1391 prekršajnog naloga. Iz saobraćaja je isključeno 114 vozača, od toga 83 vozača je isključeno zbog vožnje pod uticajem alkohola ,30 vozača su isključena zbog upravljanja motornim vozilom prije sticanja prava i iz ostalih razloga je isključen 1 vozač. Takođe, iz saobraćaja je isključeno i 45 vozila“ rekao je Dejan Trifković, načelnik Odjeljenja policije.

U mjesecu novembru evidentirano je 58 migranata, 38 na području Policijske stanice Nova Topola i 20 migranata na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška.

Na konfereciji je istaknuto da će zbog predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika pripadnici Policijske uprave preduzimati pojačane mjere i aktovnosti te su apelovali na građane da žatite sebe I svoju imovinu te da pirotehnička sredstva upotrebljavaju u skladu sa zakonom.

Uncategorized
error: Sadržaj je zaštićen !! Content is protected !!