Menu

Get Socialize

Udruženje RVI Gradiška doniralo novac „Dugi“

29.12.2017 507 22 Nema komentara

Description

Udruženje ratnih vojnih invalida opštine Gradiška, kako bi pomoglo Udruženju roditelja djece sa autizmom „Duga“, doniralo je određena novčana sredstva. „Kada smo vidjeli sa kakvim se problemima suočava ovo Udruženje, odlučili smo da 400 KM doniramo Dugi. Novac smo izdvojili iz sredstava koja su obezbijeđena iz Budžeta opštine. Načelnik Adžić je rekao da će djeci sa smetnjama u razvoju uručiti jedan svoj lični mjesečni dohodak“, kaže  Nikola Vezmar, predsjednik Uduruženja ratnih vojnih invalida opštine Gradiška.

Ovo gradiško Udruženje, koje broji oko 400 članova, osnovano sa ciljem da pomaže ratnim vojim invalidima, posebno socijalno ugroženim kategorijama da lakše ostvaruju svoja prava. „Nastojimo da pružimo pravnu pomoć. Iduće godine ćemo uručiti novčanu pomoć ugroženim članovima“ rekao je Branko Vujmilović, predsjednik Skupštine Udruženja ratnih vojnih invalida opštine Gradiška.

Iz Budžeta opštine Gradiška za rad ovog Udruženja u 2018. godini planirana su sredstva u iznosu od 12 000 KM, što je u odnosu na ovu godinu, iznos veći za 1 000 maraka.

Društvo