Menu

Get Socialize

Unaprijediti praktičnu nastavu

18.12.2020 951 40 Nema komentara

Description

O unapređenju praktične nastave razgovaralo se na sastanku koji je Tehnička škola Gradiška održala sa gradiškim privrednicima sa kojima ima uspješnu saradnju.

Direktro Vlado Tomić je rekao da škola nastoji kroz različite vidove da obezbijedi što kvalitetniju praktičnu nastavu za učenike, kroz opremu i obuku nastavnog kadra.

„Posljednjih godina nemam problema sa upisnom politikom, dobar dio učenika poslije završetka škole lako pronalaze posao kod poslodavaca kod kojih obavljaju praktičnu natavu“ dodao je Vlado Tomić, direktor Tehničke škole.

Krešimiri Bodrožić je jedan od privednika koji učenicima omogućava obavljanje praktične nastave u svojoj frimi. Kaže da je to značajno jer na taj način dobije kvalitetnu radnu snagu.

„Prepoznajemo da se promijenila struktura učenika i dobijamo sve bolje đake koji kod nas dolaze i primamo ih u radni odnos“ kaže Krešimir Bodrožić vlasnik preduzeća „TIKT Manufaktura“ Gradiška.

Na ovom sastanku predstavljen je projekat „Pripremiti mlade za uspjeh“ koji implementira organizacija „Novi dan“ iz Banja luke

„Projekat se bavi razvojem sistema savjetovanja koji ima za cilj poboljšanje zapošljavanje mladih, jer je to gorući problem. Ima pozitivnih pomaka kao što je Gradiška i Bijeljina“ rekao je Ante Jurić Marjanović iz organizacije „Novi dan“ Banja Luka.

U Tehničkoj školi Gradiška nastojaće i dalje da obrazuju kadrove koji su potrebni tržištu rada. Oni su među prvima u Republici Srpskoj uveli duani sistem obrazovanja.

Uncategorized