Menu

Get Socialize

Veće kazne smanjile broj saobraćajnih prekršaja

28.02.2018 590 23 Nema komentara

Description

Broj prekršaja gdje je došlo do povećanja novčanih kazni manji za deset posto nego u istom periodu 2016. godine.

Godinu dana nakon Izmjene i dopune Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine ukupan broj evidentiranih saobraćajnih prekršaja na području opštine Gradiška je veći. Međutim statistika pokazuje da je broj prekršaja gdje je došlo do povećanja novčanih kazni manji za deset posto nego u istom periodu 2016. godine.  „Prvenstveno se tu misli na prekršaje prekoračenja brzine, neregistrovanih vozila i ostalih prekršaja gdje je došlo po povećanja kazne“ rekao je Tihomir Rakita, komandir Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Gradiška.

Najučestaliji saobraćajni prekršaji su neposjedovanje opreme u vozilu, zatim prekoračenje brzine od dozvoljene, te upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola.U Policijskoj stanici za bezbjednost saobraćaja Gradiška podsjetili su da je novim cjenovnikom koji je na snazi od 15. februara 2017. godine minimalna kazna za nekorištenje bezbjednosnog pojasa 100 KM.  “Kazna za upravljanje neregistrovanim vozilom je 400 KM,a ista kazna je i za prekoračenje brzine preko 30 km/h” kaže Rakita.

U Zakonu o prekršajima Republike Srpske nije se mijenjala odredba koja kaže da se pola kazne oprašta ukoliko se plati u roku od osam dana od dana dobijanja prekršajnog naloga.

Uncategorized