Menu

Get Socialize

Velika zainteresovanost za produženi boravak

17.10.2017 337 27 Nema komentara

Description

Potreba za produženim boravkom đaka u osnovnim školama na području opštine Gradiška iz godine u godinu sve je veća. To potvrđuju u osnovim školama “Sveti Sava” u Dubravama i “Vasa Čubrilović” u Gradišci.Kažu da u školi „Vasa Čubrilović „ ima 136 djece, a u Dubravama 48, nekad i više.

Vrijeme provedeno u produženom boravku iskorišteno je na najbolji mogući način. Za učenike voditelji boravka organizuju razne aktivnosti u kojima oni vrlo rado učestvuju.

U produženom boravku djeca nižih razreda u OŠ “Vasa Čubrilović” mogu boraviti od 7 do 17 časova, a učenici škole u Dubravama od 11:30 do 17:30 časova. Ciljeva produženog boravka ima više, a osnovni cilj je sigurno, bezbjedno i zdravo dijete.

Produženi boravak u OŠ „Vasa Čubrilović“ organizovan je od 2012. godine, a u školi „Sveti Sava“ sa radom je počeo prošle godine.

Društvo