Menu

Get Socialize

Za profesore Tehničke škole Gradiška održano predavanje

19.10.2018 475 9 Nema komentara

Description

U cilju stručnog usavršavanja nastavnog kadra u Tehničkoj školi u Gradišci održano je predavanje.

Zoran Bogdanović, prosvjetni savjetnik Republičkog pedagoškog zavoda prisutnima je govorio  o standardima zanimanja i vrednovanju kvaliteta rada škole, dok je Žarko Milanović sa Mašinkog fakulteta pričao na temu digitalne pismenost i izradi novih nastavnih planova i programa prema potrebama tržišta rada.

Ovo predavanje održano je u okviru projekta „Partnerstvo za održivi transfer znanja lokalnog  ekonomskog razvoja“ kojeg finansira Evropska unija putem njemačkog GIZ-a, a implementira ga opština Gradiška.Projekat ima i nekoliko partnera, a jedan od njih je i Tehnička škola Gradiška.

„Projekat je koristan, jer se prošlo kroz nekoliko faza. Jedna je bila opremanje škole trenažerima, zatim niz predavanja, te obuku profesora Tehničkih škola, i obuka kandidata za rad na CNC mašinama i posljednja su ova predavnja i radionice“ kaže Darko Vrhovac, koordinator projekta.

Osim u Gradišci, ovakva predvanja biće održana i za nastavni kadar Tehničke škole u Derventi i Metalske škole u Banja Luci.

Društvo