Menu

Get Socialize

Hrvatski konzul posjetio Gradišku

03.06.2020 1032 25 Nema komentara

Description

Generalni konzul RH u Banjaluci Zoran Piličić boravio je u prvoj službenoj posjeti Gradišci gdje je sa gradonačelnikom Zoranom Adžićem razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje na privrednom planu, ali i o pitanjima unapređenja uslova života pripadnika hrvatsakog naroda i katoličke crkve u ovom gradu.“S ponosom smo konstatovali da je Gradiška uspjela kroz četiri prekogranična projekta steći uslove za implementaciju oko 1,6 miliona evra sa partnerima iz Hrvatske, Crne Gore i Italije“, ističe Zoran Adžić, gradonačelnik Gradiške. Adžić je naglasio da Razvojna agencija Gradiške ima izuzetno dobre odnose sa razvojnim agencijama u brojnim hrvatskim gradovima, te je naglasio zajedničko opredjeljenje da rijeka Sava po mnogim aspektima treba da spaja, a ne razdvaja dvije zemlje, jer postoje obostrani interesi za saradnjom.

Hrvatski konzul cijeni da Gradiška ima izuzetne potencijale za razvoj, te smatra da Gradska uprava Gradiške, na čelu sa gradonačelnikom, ide u tom pravcu.

Osim o privrednoj saradnji, razgovarano je o mogućnostima da Gradska uprava pomogne realizaciju određenih projekata od interesa za Hrvate i Katoličku crkvu u Gradišci. Bilo je riječi o mogućnostima uređenja trga kod katoličke crkve, vraćanju dijela nekretnina na korištenje župi, izgradnji kapele i uređenju putne infrastrukture.

„Razgovarao sam sa predstavnicima Hrvata i župnikom, naglašavaju da u ovoj sredini nemaju problema i da je saradnja sa gradskom upravom vrlo korektna“, naglašava hrvatski konzul Zoran Piličić.

„Grad Gradiška je prepoznat po vjerskoj i međunacionalnoj toleranciji, imamo izuzetnu saradnju sa Katoličkom crkvom i Islamskom vjerskom zajednicom u Gradišci , ali i sa predstavnicima nacionalnih manjina“, ističe gradonačelnik Adžić.

Uncategorized