Menu

Get Socialize

Kako se ponašati u slučaju zemljotresa?

28.11.2019 553 11 Nema komentara

Description

Ovih dana tlo se zatreslo u Albaniji, Grčkoj, ali i u našem bližem okruženju, Nevesinju, Ljubinju. Republička uprava za civilnu zaštitu izdala je uputstvo kako se ponašati u slučaju zemljotresa. Riječ je o osnovnim smjernicama, istim širom svijeta. Šef Odsjeka civine zaštite Gradiška gospodin Slobodan Knežević kaže da je osnovno pravilo na koje je skrenuo pažnju da se u takvoj jednoj situaciji pokuša savladati panika.

„Zemljotres je nepredvidiva prirodna nepogoda na koju ne možemo da utičemo. Trebao bi svako sjesti i pokušati se staviti u situaciju da se zemljotres dešava i onda da pokušamo da prije svega spriječimo paniku. Ne treba napuštati prostor u kojem se nalazimo, držati se nosivih zidova vanjskih, te biti u položaju fetusa. Osim toga bilo bi dobro držati sve važne dokumente na jednom mjestu da bi se poslije moglo doći do takvih stvari. Naravno napraviti zalihu, najvažnije vode. Naše područje je po procjenama u umjerenom ugroženom reonu i smatra se da ne bi pretrpili velika oštećenja. Veliki problem je gusto urbano područje u samom gradu Gradiška. Građani bi trebali povesti računa o samozaštiti, a naravno mi imamo ekipu koja je opremljena i koja će djelovati“ rekao je Knežević i još jednom napomenuo da se građani pokušaju držati osnovnih smjernica, te da u takvim situacijama panika može biti najveći neprijatelj.

Uncategorized