Menu

Get Socialize

Stupio na snagu Zakon o podsticajima u privredi

09.07.2019 1436 120 Nema komentara

Description

Prvog jula ove godine na snagu je stupio Zakon o podsticajima u privredi RS, koji predviđa podsticaje za povećanje plata radnika zaposlenih u privrednim subjektima i podsticaje za direktna ulaganja.

Iznos podsticaja za povećanje radničkih plata biće određivan na osnovu visine njihove početne plate.

“Ako je početni iznos viši od 550 KM, privredni subjekat ostvaruje pravo na novčana sredstva u iznosu koji odgovara vrijednosti 70 odsto plaćenih doprinosa na povećanje plate. Ako je početni iznos plate radnika viši od najniže plate u Srpskoj, odnosno 450 KM, ali ne veći od 550 KM, privredni subjekat ostvaruje pravo na novčana sredstva u iznosu koji odgovara vrijednosti od 30 odsto plaćenih doprinosa na povećanje plate”, pojašnjavaju u Ministarstvu privrede i preduzetništva.

Predviđeno je da privredni subjekti ostvaruju pravo na podsticaj za povećanje plata u dva obračunska perioda – od 1. januara do 30. juna i od 1. jula do 31. decembra.Zahtjev za ostvarenje prava na podsticaj, privredni subjekat Ministarstvu privrede i preduzetništva podnosi nakon isteka obračunskog perioda.

„Nakon isteka prvog obračunskog perioda od 1. jula do 31.decembra 2019, privredni subjekat ima rok od 60 dana da podnese zahtjev za povrat sredstava nadležnom Ministarstvu, pojašnjava Vjekoslav Petričević, ministar privrede i preduzetništva u Vladi RS.

U toku je izrada Pravilnika koji će detaljnije regulisati sam postupak za osvarenje prava na podsticaj, a on bi trebalo da bude izrađen najkasnije do kraja septembra.

„To bi trebalo da bude jedan zahtjev, sa pratećom dokumentacijom, koji subjekat upućuje Ministarstvu. Mi ga proslijeđujemo na obradu Poreskoj upravi, koja će nam vratiti zahtjev sa obračunatim iznosom podsticaja. Ministarstvo donosi rješenje na osnovu kojeg će biti izvršen povrat sredstava“, dodaje ministar Petričević.

Podsticaji za direktna ulaganja biće dodijeljivani po osnovu projekata, koji, između ostalog, imaju za cilj otpočinjanje nove poslovne djelatnosti, odnosno proširenje postojećih kapaciteta ili proširenje proizvodnje.

Opšti uslovi propisuju da korisnici pomenutih podsticaja mogu biti isključivo privredni subjekti sa sjedištem u Republici Srpskoj sa izmirenim svim obavezama prema državi.

Privreda