Menu

Get Socialize

U Gradišci obilježen Dan lica sa invaliditetom

03.12.2020 783 37 Nema komentara

Description

Koordinaciono tijelo invalidnih organizacija grada Gradiške održalo je sastanak na kome su naglašeni problemi sa kojima se suočavaju lica sa invaliditetom.

Željko Štrbac, predsjedavajući Koordinacionog tijela gradiških udruženja naglasio je da je osnovni problem zapošljavanje osoba sa invaliditetom, te nedovoljna socijalna i zdravstvena zaštita.Također ističe  da su ovi problemi tokom pandemije virusa korona još više došli do izražaja. „ Zahvaljujući Gradskoj upravi, Centru za socijalni rad i Crvenom krstu, te republičkim institucijama mnogi naši članovi dobili su prehrambeno – higijenske pakete, a radno sposobni članovi i sjetveni materijal“, kaže Štrbac.

Lica sa invaliditetom se nadaju da bi u narednom periodu moglo doći do izmjene postojećih zakonskih rješenja, čime bi se unaprijedio, odnosno, olakšao život ove populacije. Upravo o tome je nedavno bilo riječi na sastanku predstavnika Koroordinacionog odbora organizacija invalida RS sa premijerom Radovanom Viškovićem.

Jovo Zeljković, član republičkog Koordinacionog odbora ističe da su učesnici ovog sastanka dobili uvjeravanja od premijera  da će Vlada RS u narednom periodu razmotriti način raspodjele novca prikupljenog od strane igara na sreću, kako bi ovoj populaciji bio lakše dostupan.

Iz Budžeta grada Gradiška finasira se rad svih lokalnih udruženja koja okupljaju lica sa invaliditetom Osim mjesečnih dotacija, Gradska uprava podržava i pojedinačne aktivnosti udruženja, kaže Goran Subotić, načelnik Službe Gradonačelnika Gradiške. On ističe da su posljednjih godina izdvajanja iz Budžeta za rad ovih udruženja uvećana za oko 20 odsto i da se ona kreću u iznosu od 130 000 KM na godišnjem nivou. „Ima naznaka da bi u narednom periodu podrška mogla biti i značajnija“, kaže Subotić.

Gradsko Koordinaciono tijelo čine udruženja: civilnih žrtava rata, invalida rada, amputiraca, paraplegičara, slijepih, gluvih i nagluvih lica, mentalno nedovoljno razvijenih lica, te lica oboljelih od PTSP-a.

Međunarodni dan lica sa invaliditetom u svijetu se obilježava od 1992. godine.

Uncategorized