Menu

Get Socialize

U Gradišci promovisana Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom

12.03.2021 1018 35 Nema komentara

Description

„Osobe sa invaliditetom,većinom,nisu upoznate sa pravima koja propisuje Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, donesena u Generalnoj skupštini UN 2006, a koju je BIH  ratifikovala četiri godine kasnije“, istakla je Dajana Vujanović,diplomirani pravnik, na promociji ove Konvencije,koju je organizovala Gradska organizacija slijepih u Gradišci. „Konvencija je obavezujući dokument i sa njom je potrebno uskladiti sve zakonske i podzakonske akte“, podsjetila je Vujanovićeva.

Konvencija ima za cilj da promoviše prava i osnovne slobode osoba sa invaliditetom. „Osnovna prava su pravo na život,zdravlje,obrazovanje,na sport i rekreaciju i sva ostala prava, s tim da Konvencija precizira sta se podrazumijeva pod njihovim pravima,koji su to zakonski i podzakonski akti koji definisu njihova prava i kako na najboljii način zaštiti svoja prava“rečeno je na ovoj promociji.

Upoznavanje sa ovom materijom je od suštinskog značaja za osobe sa invaliditetom,ali o njenom sadržaju je neophodno da budu upoznati i ostali građani,posebno u smislu postupanja sa ovom populacijom, zaključeno je na ovom skupu.“Materijalna prava koja osobe sa invaliditetom sada ostvaruju mnogo su skromnija u odnosu na period prije početka rata“,naglašava predsjednik Gradske organizacije slijepih u Gradišci.

U okviru ove promocije, prikazan je i  video spot pod nazivom „Jedan dan slijepe osobe“.Sve ove aktivnosti,uključujući i obilježavanje Nedjelje borbe protiv glaukoma, podržalo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Društvo